Nowo powstałe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie zainaugurowało oficjalnie działalność. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 3 listopada. Po okolicznościowych przemówieniach oraz symbolicznym przecięciu wstęgi odbyła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom zrównoważonego wykorzystania rzek Doliny Radwi, Chocieli i Chotli. W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli przedstawiciele instytucji i organizacji ekologicznych a także samorządowcy (w tym wójtowie i burmistrzowie koszalińskich gmin), m.in. wicemarszałek województwa Andrzej Jakubowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w SzczecinieJacek Chrzanowski, goście z Eberswalde (niemieckiego partnera powiatu w tym projekcie). Honory gospodarza pełnił Roman Szewczyk, starosta koszaliński wspierany przez przewodniczącego rady Dariusza Kalinowskiego i grupę radnych powiatowych oraz członka zarządu powiatu Marka Gila.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie powstało dzięki staraniom powiatu koszalińskiego oraz wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IV A. Koszt inwestycji wyniósł ogółem ok. 6 mln zł.

Ośrodek w Sarbinowie jest częścią projektu pod nazwą: „Transgraniczna sieć na rzecz polsko – niemieckich działań informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w zakresie powszechnego, zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Euroregionie Pomerania”. Partnerem Powiatu Koszalińskiego w tym projekcie jest niemieckie stowarzyszenie E.I.C.H.E. e.V., które utworzyło w Eberswalde Centrum Odnawialnych Źródeł Energii im. Hermanna Scheera. Obie placówki w Sarbinowie i Eberswalde tworzą wspólnie transgraniczny ośrodek informacyjno – doradczy w Euroregionie Pomerania.

Działalność edukacyjno – informacyjna ośrodka skierowana jest do wszystkich mieszkańców Euroregionu Pomerania, m.in. do nauczycieli, uczniów, studentów, rzemieślników, przedsiębiorców, samorządowców, pracowników instytucji komunalnych, etc. W ramach indywidualnych konsultacji, jak i cyklicznych szkoleń odwiedzający Centrum będą mieli możliwość zapoznania  się z technologiami, urządzeniami i rozwiązaniami technicznymi w zakresie odnawialnych źródeł energii. Atrakcją, zwłaszcza dla młodzieży, będą interaktywne prezentacje oraz możliwość praktycznego zweryfikowania wiedzy ekologicznej na stanowiskach edukacyjnych. Inwestorzy znajdą w ośrodku informacje o dostawcach urządzeń, firmach instalacyjnych, źródłach zaopatrzenia w surowce energetyczne, a także o możliwościach finansowania inwestycji.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie dysponuje nowoczesną bazą edukacyjno – szkoleniową. Są tu m.in.: zestawy edukacyjne fotowoltaiki i kolektorów słonecznych, umożliwiające praktyczną prezentację zasad działania tych urządzeń; sala szkoleniowa wyposażona w sprzęt multimedialny i prezentacyjny przeznaczony do różnego rodzaju pokazów; galeria stanowiąca przestrzeń wystawienniczą; wnętrze z symulatorem miejskich efektów – hałasu, męczących dźwięków i świateł,  ze ścianą prezentującą miejską scenerię; pomieszczenia prezentujące walory przyrodnicze  obszarów Natura 2000 czy też umożliwiające obserwację wybranych fragmentów przyrody, jak np. „Drzewo i jego mieszkańcy”; pomieszczenie z licznikiem długu ekologicznego przeznaczonym do dynamicznej prezentacji aktualnych wskaźników ekologicznych; biblioteka multimedialna oraz czytelnia z bogatymi zasobami materiałów i publikacji o tematyce ekologicznej, z dostępem do komputerów i Internetu; wielofunkcyjne stanowiska edukacyjne służące organizowaniu zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży; pokój gier i zabaw dla dzieci wyposażony w ekologiczne zabawki i gry, z interaktywną podłogą; pokój „dla zielonych”  czyli pomieszczenie dla ekologicznych organizacji pozarządowych wyposażone w niezbędne sprzęty biurowe.

Teks i foto: J. Banasiak