Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zajęć edukacyjnych pn. „Pomagajmy mądrze zwierzętom” Głównym celem zadania jest propagowanie wiedzy na temat skutków oswajania dzikich zwierząt, prawidłowego dokarmiania zwierzyny, zasad postępowania w przypadku spotkania młodego osobnika oraz przed-weterynaryjnej oceny kondycji zwierzęcia. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do:

  •  podniesienia wiedzy w zakresie w/w obszarów tematycznych,
  •  podejmowania prawidłowych decyzji w przypadku  napotkania młodego osobnika w jego środowisku naturalnym,
  •  zastosowanie w swoim życiu odpowiednich zasad dokarmiania zwierząt, np. niedokarmianie ptactwa chlebem na rzecz ziaren,
  •  odpowiednia ocena kondycji rannego lub chorego zwierzęcia oraz podjęcie kroków zmierzających do pomocy poszkodowanemu osobnikowi,
  •  podejmowanie działań ograniczających oswajanie dzikich zwierząt.

Z powodu dużego zainteresowania szkół wzięciem udziału w zajęciach realizacja projektu zaplanowana jest na kwiecień-wrzesień 2017 r.  Lekcje zostaną przeprowadzone przez przyrodnika – Katarzynę Lesner – w poszczególnych szkołach. Projekt obejmie 281 klasy z 25 szkół podstawowych Powiatu Koszalińskiego i miasta Koszalina (łącznie ok. 5 tys. osób). Każdy z uczestników zajęć otrzyma, w zależności od wieku, drukowany materiał w postaci malowanki lub książeczki.

Patronat honorowy nad zadaniem sprawują Starosta Koszaliński i Fundacja Akcja Bałtycka w Gdańsku. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Polskie Radio Koszalin.