Transgraniczne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie
ul. Leśna 2, 76-034 Sarbinowo
edukacja.ekologiczna@powiat.koszalin.pl
tel. — — — —
tel. kom. 822 599 646