Transgraniczne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie

Leśna 2, 76-034 Sarbinowo
biuro@scksarbinowo.pl
tel. 882 599 646 – dyr. Tomasz Hermanowicz
tel. 94 711 01 51 – Weronika Pechmann
tel. 94 711 01 52 – Aldona Prusinowska
tel. 94 711 01 53 – Piotr Bilo
tel. 94 711 01 55 – Małgorzata Łopacka – Edukator
tel. 94 711 01 53 – Magdalena Lampart-Kałużniacka – Edukator
tel. 94 711 01 51 – Agnieszka Drążkiewicz – Edukator