W ramach działania „Morze Bałtyckie skarbem jego mieszkańców” dofinansowanego przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką 9 marca odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Potencjał przyrodniczy Morza Bałtyckiego i wybrzeża oraz źródła ich zanieczyszczenia” dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w Sarbinowie.

DSCF5786

W trakcie spotkania uczniowie zapoznali się z krótką charakterystyką Bałtyku, wspólnie zbadali odczyn wody morskiej papierkiem lakmusowym, przygotowali roztwory wody słonej odpowiadającej zasoleniu Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i Morza Martwego oraz zaobserwowali mechanizm powstawania wlewów i stratyfikacje wód Bałtyku.

DSCF5808

Ponad to uczestnicy zajęć zapoznali się z fauną i florą oraz głównymi źródłami zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego. Uczniowie poznali skutki zanieczyszczeń wód Bałtyku, a także jak my sami możemy zmniejszyć ilość wytwarzanych zanieczyszczeń.

Uczniowie z SP Sarbinowo