W dniu 11 grudnia odbyło się spotkanie przedstawiające działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej Studentom I roku Ochrony Środowiska i Energetyki Politechniki Koszalińskiej. Młodzież zapoznała się z możliwościami placówki. Dzięki specjalnie przygotowanym mobilnym instalacjom – panele solarne, baterie fotowoltaiczne – mogli zaobserwować ich działanie.

Zapoznali się również z aplikacjami zainstalowanymi w pomieszczeniach tematycznych (licznik długu ekologicznego, Ślady działalności człowieka, Przyroda – żywioły, Natura 2000, Gra ekologiczna, Miasto i jego dźwięki oraz Las i jego mieszkańcy).