Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie i Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Barzkowicach Oddział w Koszalinie zapraszają rolników na bezpłatne szkolenie pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej i poprawa efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych”. Spotkanie odbędzie się 14 marca br. w Transgranicznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie, przy ul. Leśnej 2.

W programie szkolenia:

10:00-10:20 – Program Doradztwa Energetycznego – wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) oraz OZE ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie – Mirosława Aziukiewicz – WFOŚiGW w Szczecinie.

10:20-10:40 – Możliwość finansowania mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, wykorzystujące odnawialne źródła energii w ramach programu PROSUMENT – Inga Miśko – WFOŚiGW w Szczecinie.

10:40-10:55 – Ulga inwestycyjna na odnawialne źródła energii – Małgorzata Gajdzica – ZODR Barzkowice Oddział Koszalin.

10:55-11:25 – Zielone dachy a efektywność energetyczna – Aleksandra Kołodziej – ZODR Barzkowice Oddział Koszalin.

11:25-12:25 – Instalacje fotowoltaiczne i solarne oraz pompy ciepła – budowa, zasady działania i montażu – przedstawiciel PUH Ekosun Paweł Czupajło.

12:25 – Konsultacje indywidualne.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji można dokonać drogą tel. 94/711-01-51 lub e-mailem weronika.pechmann@scksarbinowo.pl.

Serdecznie zapraszamy!

rolnicy