Zaproszenie na zajęcia edukacyjne do Transgranicznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie

Z okazji Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego, który obchodzimy 22 marca, zapraszamy wszystkich 5-letnich ekologicznych przedszkolaków na zajęcia edukacyjne pt. „Chronimy Morze Bałtyckie”, które zostaną zorganizowane w okresie 16-20 marca w Transgranicznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie. Podczas zajęć dzieci poznają Morze Bałtyckie jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie, które wymaga aktywnej ochrony. W programie zajęć zaplanowane jest wyjście w teren i warsztaty plastyczne.
Czas realizacji pojedynczych zajęć to 2 godziny zegarowe.
Rezerwacji terminu dokonujemy telefonicznie, w dni robocze, w godzinach 9:00-14:00 (nr tel. :882-599-646), a następnie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć w formie elektronicznej (joanna.golubska@powiat.koszalin.pl) oraz papierowej wraz z pełną listą uczestników w dniu odbywanych zajęć. Trzy dni przed planowanymi zajęciami należy potwierdzić zarezerwowany termin. Liczba przyjmowanych grup jest ograniczona.
Oprócz tego Ośrodek posiada nowoczesną i bogatą bazę edukacyjną, która pozwala zorganizować zajęcia dostosowane do programu dydaktycznego na każdym szczeblu edukacyjnym po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami TCEE. Oferujemy zajęcia, których podstawa merytoryczna opiera się między innymi na:

  • realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa;
  • zmianach klimatu i ochrony atmosfery;
  • zachowaniu bioróżnorodności biologicznej (ze szczególnym naciskiem na obszary Natura 2000);
  • promowaniu wykorzystywania zasobów energii odnawialnej.