Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich z terenu województwa zachodniopomorskiego na dwudniowe zajęcia, które zaplanowane są na 16-17 oraz 23-24 listopada br.

Pierwszego dnia (piątek, od godz. 14) odbędą się:

– Prezentacja na temat metod poboru prób do badań biologicznych, chemicznych i fizycznych.

– Wyjazd w teren w celu poboru prób do badań wód powierzchniowych i organizmów zoobentosowych.

Z kolei drugiego dnia (sobota, do godz. 14) zostaną przeprowadzone:

– Wykład na temat znaczenia badań wód powierzchniowych pod kątem prowadzenia monitoringu chemicznego, fizycznego i biologicznego.

– Laboratorium – opracowanie prób wody  – badanie jej pod kątem właściwości fizycznych i chemicznych – zestawy aparatury badawczej (pehametr, tlenomierz, konduktometr, termometr oraz odczynniki chemiczne do oznaczenia ilości azotanów, fosforanów i twardości wody).

– Laboratorium – opracowanie prób makrozoobentosowych wód powierzchniowych – praca z mikroskopem stereoskopowym, kluczem do rozpoznawania fauny dennej, w tym bioindykatorów.

– Podsumowanie zajęć. Analiza przeprowadzonych badań,  sformułowanie wniosków końcowych oraz zaleceń dotyczących zmniejszenie emisji zanieczyszczeń antropogenicznych do wód powierzchniowych.

W przypadku chęci uczestnictwa bardzo prosimy o rejestrację pod adresem e-mailowym: biuro@scksarbinowo.pl lub drogą tel. 94/714-01-51 (-55). Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt pn. „Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.