Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zaprasza na bezpłatne warsztaty wikliniarskie w ramach projektu pn. „Zdobycie nowych umiejętności szansą na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich”. Szkolenie przewiduje praktyczną naukę wyplatania z wikliny przedmiotów użytkowych dla 12 przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego (tylko po jednej osobie z organizacji!!!). Projekt zakończy się warsztatami otwartymi, podczas których „przeszkolona dwunastka” sama będzie miała możliwość sprawdzenia się w charakterze szkoleniowców i przekazania zdobytych umiejętności wikliniarskich grupie 24 osób. Realizacja zadania przeprowadzona zostanie w październiku (5-6, 12-13 oraz 26-27 października br.). Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację poprzez przesłanie wypełnionej deklaracji udziału do Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie (w załączeniu) na adres e-mailowy: biuro@scksarbinowo.pl. O rejestracji zgłoszenia udziału w warsztatach decyduje kolejności wpływu deklaracji. Szczegółowe informacje pod nr tel. 94/711-01-51.

KARTA UCZESTNICTWA