Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy  osoby od 50 roku życia do 74 roku życia zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pracujące, bezrobotne,  bierne zawodowo np. emeryci i renciści, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na 5 listopada br. Przewidzianych jest 35 spotkań w godzinach 11.00-14.15 lub 12.00-15.15 (wybór godzin do ustalenia z uczestnikami). Zajęcia odbywać się będą w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie (ul. Leśna 2). Każdy uczestnik otrzyma materiały pomocnicze (notatnik A4, teczka A4 i długopis ), jak i dydaktyczne (podręcznik lub skrypt odpowiadający programowi szkolenia). Po kursie wystawiony zostanie certyfikat szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji udziału w szkoleniu można dokonywać pod nr tel. 94/711-01-51 (SCK w Sarbinowie) lub bezpośrednio u realizatora projektu –  ReComp Bujakowski, Majewski s.c. – pod nr tel. 535-255-582.