Działanie „Morze Bałtyckie skarbem jego mieszkańców” zostało przeprowadzone przy współpracy szkoły podstawowej w Sarbinowie, która w okresie od 2 do 23 marca uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych.
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wzięły udział w dwugodzinnych warsztatach, podczas których zapoznały się z fauną i florą Morza Bałtyckiego oraz wybrzeża, a także ze źródłami zanieczyszczenia oraz formami jego ochrony.

Wspólnie stworzyły prace plastyczną przedstawiającą ekosystem Bałtyku, a na zajęciach terenowych odkryły jakie skarby ukryte są w Morzu Bałtyckim.

Uczniowie klas IV-VI  szkoły podstawowej uczestniczyli w cyklu spotkań edukacyjnych. Pierwsze z nich dotyczyło potencjału przyrodniczego Bałtyku i jego wybrzeża, a także źródłom jego zanieczyszczeń. Podczas zajęć przeprowadzono kilka prostych doświadczeń charakteryzujących hydrologie Bałtyku.

Kolejne zajęcia przeprowadzone przez przedstawicieli Urzędu Morskiego odbyły się w terenie, na odcinku Sarbinowo-Chłopy.

Uczniowie zapoznali się z istniejącymi konstrukcjami i innymi formami ochrony wybrzeża.

Trzecie spotkanie dotyczyło ochrony wód i odbyło się w oczyszczalni ścieków w Unieściu oraz stacji uzdatniania wody w Łazach. Na podsumowanie cyklu zajęć zorganizowano grę terenową na plaży, uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych i quizie wiedzy o Morzu Bałtyckim.

2-230315_1w

2-230315_2q

2-230315_1t

2-230315_1e
2-230315_3q

2-230315_3w

2-230315_4

Warsztaty w TCEE w Sarbinowie

2-230315_1

Zajęcia terenowe plaża Sarbinowo - Chłopy
2-230315_5q

Oczyszczalnia ścieków w Unieściu

2-230315_10

2-230315_9

2-230315_8

2-230315_13    2-230315_11