22 maja to MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ (International Day od Biological Diversity).

Różnorodność biologiczna, inaczej nazywana także bioróżnorodnością, to całkowite zróżnicowanie życia na wszystkich poziomach jego organizacji, a prościej to zmienność życia na Ziemi.

Przy okazji obchodów tego święta warto sobie uzmysłowić, że wszystkie organizmy na Ziemi są ze sobą połączone, funkcjonują w skomplikowanej sieci powiązań, nie są w stanie funkcjonować oddzielnie. Gdy wymiera jeden gatunek, wiąże się to z tym, że będą zanikać kolejne, które były od niego zależne. Dlatego tylko pełna ochrona zróżnicowanego życia na Ziemi może być skuteczna.
Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że człowiek jest także jednym z elementów budującym bioróżnorodność, a NISZCZĄC INNE GATUNKI, NISZCZYMY SAMI SIEBIE.

źródło foto: http://srodowisko.recycling.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Zdrowie-zalezy-od-srodowiska.jpg