TRANSGRANICZNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SARBINOWIE

Powiat koszali艅ski jest obszarem o bogatym potencjale odnawialnych 藕r贸de艂 energii. Naturalne ukszta艂towanie terenu, wysoka wietrzno艣膰, korzystne nas艂onecznienie oraz du偶y area艂 gleb, na kt贸rych mo偶na zak艂ada膰 plantacje ro艣lin energetycznych sprzyjaj膮 inwestowaniu w ekologiczn膮 infrastruktur臋 energetyczn膮.

Coraz powszechniejszym sposobem na pozyskiwanie energii staje si臋 w ostatnich latach wykorzystywanie kolektor贸w s艂onecznych i pomp cieplnych. Z roku na rok ro艣nie liczba obiekt贸w zlokalizowanych w pasie nadmorskim, kt贸re ogrzewaj膮 swoje wn臋trza czerpi膮c z promieniowania s艂onecznego. Coraz liczniej te偶 korzystaj膮 z tej formy pozyskiwania energii indywidualni inwestorzy. R贸wnie偶 samorz膮d powiatu koszali艅skiego inwestuje w odnawialne 藕r贸d艂a energii. W minionych latach realizowa艂 m.in. wielomilionowy projekt termomodernizacji powiatowych obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej, w ramach kt贸rego wyposa偶ono wszystkie plac贸wki pomocy spo艂ecznej w pompy ciep艂a. Obecnie kontynuuje ten projekt montuj膮c w tych obiektach urz膮dzenia fotowoltaiczne.

Do poszukiwania i eksploatacji zasob贸w odnawialnych 藕r贸de艂 energii samorz膮d powiatu przywi膮zuje wielk膮 wag臋 ka偶dego roku przeznaczaj膮c na ten cel znaczne 艣rodki. Organizuje oraz wspiera r贸偶norodne przedsi臋wzi臋cia z zakresu edukacji ekologicznej, publikuje wydawnictwa o tematyce przyrodniczej i 艣rodowiskowej. Jest te偶 aktywnym inwestorem, sponsorem i grantodawc膮 dla wielu powiatowych podmiot贸w dzia艂aj膮cych na rzecz ekologii. Stworzenie Transgranicznego Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie jest kolejnym etapem proekologicznej misji powiatu.

Geneza

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie powsta艂o w ramach projektu pod nazw膮: 鈥Transgraniczna sie膰 na rzecz polsko 鈥 niemieckich dzia艂a艅 informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w zakresie powszechnego, zr贸wnowa偶onego wykorzystania odnawialnych 藕r贸de艂 energii w Euroregionie Pomerania鈥. Partnerem Powiatu Koszali艅skiego w tym projekcie jest niemieckie stowarzyszenie E.I.C.H.E. e.V., kt贸re utworzy艂o w Eberswalde Centrum Odnawialnych 殴r贸de艂 Energii im. Hermanna Scheera.聽 Obie plac贸wki w Sarbinowie i Eberswalde tworz膮 wsp贸lnie transgraniczny o艣rodek informacyjno 鈥 doradczy w Euroregionie Pomerania.

Wsp贸艂praca polsko – niemiecka w zakresie upowszechniania odnawialnych 藕r贸de艂 energii narodzi艂a si臋 ze wsp贸lnej troski o klimat i 艣rodowisko naturalne w euroregionie. Zar贸wno dla klimatu, jak i 艣rodowiska nie istniej膮 granice terytorialne ani polityczne. Aby chroni膰 klimat musimy wsp贸lnie podejmowa膰 wysi艂ki zmierzaj膮ce do ograniczania negatywnych skutk贸w rozwoju cywilizacyjnego. Jednym z obszar贸w takiego wsp贸艂dzia艂ania jest energetyka, a 艣ci艣lej m贸wi膮c sposoby pozyskiwania energii. Ju偶 nie wystarczy konstatacja, 偶e tradycyjne metody oparte na surowcach kopalnych, ze wzgl臋du na du偶膮 ilo艣膰 gaz贸w i spalin emitowanych do atmosfery, maj膮 negatywny wp艂yw na 艣rodowisko. Nie wystarczy prze艣wiadczenie, 偶e trzeba nieustannie poszukiwa膰 nowych, proekologicznych 藕r贸de艂 energii, a jednocze艣nie w szerszym ni偶 dot膮d zakresie wykorzystywa膰 ofiarowane nam przez natur臋 mo偶liwo艣ci tkwi膮ce w energetycznym potencjale s艂o艅ca, wiatru, wody i r贸偶nego rodzaju upraw oraz biomasy. Potrzebne s膮 przede wszystkim determinacja i konkretne dzia艂ania, by skutecznie i systematycznie zmniejsza膰 ilo艣膰 gaz贸w i spalin emitowanych do atmosfery. Wa偶nym podmiotem w tym procesie jest transgraniczny o艣rodek informacyjno 鈥 doradczy w Euroregionie Pomerania z oddzia艂ami w Eberswalde i Sarbinowie.

Cele i zadania

Transgraniczny o艣rodek informacyjny w Eberswalde i Sarbinowie stawia sobie za cel przekazywanie wiedzy dotycz膮cej energii odnawialnej oraz 聽zach臋canie do poszukiwania nowych rozwi膮za艅 w zakresie zaopatrzenia energetycznego. 聽Ka偶da z plac贸wek posiada swoj膮 specyfik臋 wynikaj膮c膮 m.in. z uwarunkowa艅 lokalizacyjnych. O艣rodek w Eberswalde specjalizuje si臋 w zagadnieniach wykorzystania drewna na cele energetyczne, Centrum w Sarbinowie szczeg贸lny nacisk k艂adzie na problematyk臋 zwi膮zan膮 z fotowoltaik膮 i energi膮 s艂oneczn膮. Obie plac贸wki prowadz膮 szerok膮 dzia艂alno艣膰 szkoleniowo 鈥 edukacyjn膮, a jednocze艣nie na swoim terenie s膮 punktami kontaktowymi i informacyjnymi dostarczaj膮cymi potrzebn膮 wiedz臋 na temat wszystkich aspekt贸w energii odnawialnej zainteresowanym mieszka艅com i podmiotom w Euroregionie Pomerania.

Jednym z podstawowych zamierze艅 tej dzia艂alno艣ci jest zwr贸cenie uwagi na mo偶liwo艣ci wykorzystania lokalnych zasob贸w energii odnawialnej. Opr贸cz korzy艣ci wynikaj膮cych z ograniczenia przetwarzania surowc贸w kopalnych i ich negatywnego wp艂ywu na 艣rodowisko, wa偶nym celem jest pobudzanie przedsi臋biorczo艣ci miejscowych spo艂eczno艣ci i tworzenie nowych miejsc pracy, zw艂aszcza w obszarach zagro偶onych bezrobociem.

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie

Plac贸wka powsta艂a w 2014 roku dzi臋ki staraniom powiatu koszali艅skiego oraz wsparciu finansowemu Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Unii Europejskiej ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IV A. Obiekt zlokalizowany zosta艂 w Sarbinowie, miejscowo艣ci letniskowej w p贸艂nocno-zachodniej Polsce, po艂o偶onej w wojew贸dztwie zachodniopomorskim, w powiecie koszali艅skim, w gminie Mielno. Sarbinowo znajduje si臋 7 km na zach贸d od Mielna, bezpo艣rednio nad Morzem Ba艂tyckim, na Wybrze偶u S艂owi艅skim.

Centrum Edukacji Ekologicznej jest usytuowane w malowniczej scenerii nadmorskiej przyrody w odleg艂o艣ci ok. 200 m od brzegu Ba艂tyku. Posiada ciekaw膮, zabytkow膮 architektur臋.聽 Obiekt szkoleniowy sk艂ada si臋 z dw贸ch budynk贸w wolnostoj膮cych po艂膮czonych dachem przeszklonym, pod kt贸rym znajduje si臋 powierzchnia wystawiennicza. Wn臋trza zosta艂y zaprojektowane w spos贸b umo偶liwiaj膮cy prowadzenie dzia艂alno艣ci szkoleniowej oraz ekspozycyjnej, z uwzgl臋dnieniem wymog贸w komunikacyjnych zwiedzaj膮cych, w tym os贸b niepe艂nosprawnych.