W dniu 24 maja 2019 roku Powiat Koszaliński podpisał umowę na realizację operacji pn. ”Od ziarenka do bochenka” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2020.

Celem operacji aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich powiatu koszalińskiego to podjęcie działań i inicjatyw lokalnych, m.in. poprzez: podzielenie się przepisami mieszkańców na zdrowy domowy wypiek, warsztaty wspólnego pieczenia chleba, aktywizacja młodzieży poprzez udział świetlic wiejskich/domów kultury w konkursie.
Zaplanowane działania mają wpłynąć aktywizująco na mieszkańców wsi w każdym wieku, pobudzić chęć na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Aktywizacja obejmie wszystkich mieszkańców wsi w tym osoby starsze, młodzież, niepełnosprawnych, mniejszości narodowe i inne osoby wykluczone społecznie.

Partnerami w realizacji projektu są:

  1. 1.    Koło Gospodyń Wiejskich – Babki z Jajem Wyszewo
  2. 2.    Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie