Regulamin przebywania na terenie Ośrodka
Regulamin korzystania z bazy noclegowej

 

 

Oferta edukacyjno – szkoleniowa

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie oferuje usługi konsultacyjno – szkoleniowe w zakresie korzystania z odnawialnych źródeł energii, w tym doradztwo techniczne i ekonomiczne, a także opiniowanie aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Zakres merytoryczny obejmuje prezentację dostępnych technologii, dostawców urządzeń, firm instalacyjnych, informacje dotyczące zaopatrzenia w surowce energetyczne, możliwości finansowania inwestycji.

Doradztwo i szczegółowe informacje na temat wystawianych urządzeń w Eberswalde i Sarbinowie obejmują m.in.:

 • prezentację różnorodnych instalacji oraz form wykorzystujących OZE;
 • sposoby instalacji i wykorzystania różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych, komunalnych i publicznych;
 • energooszczędne systemy grzewcze i produkujące energię elektryczną;
 • izolację termiczną według najnowszych standardów oraz o budowie nowoczesnych budynków niskoenergetycznych i pasywnych;

Centrum w Sarbinowie udziela porad w zakresie:

 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej (doradztwo techniczne i ekonomiczne),
 • opiniowania aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony środowiska, OZE, prawa energetycznego, zagospodarowania przestrzennego i innych.
 • izolację termiczną według najnowszych standardów oraz o budowie nowoczesnych budynków niskoenergetycznych i pasywnych;

Konsultacje obejmują w każdym przypadku prezentację dostępnych technologii, dostawców urządzeń, firm instalacyjnych mających swoje siedziby w Euroregionie Pomerania, oraz informacje dotyczące zaopatrzenia w surowce energetyczne, możliwości finansowania i dofinansowania inwestycji.

Kogo zapraszamy?

Działalność edukacyjno – informacyjna ośrodka skierowana jest do wszystkich mieszkańców Euroregionu Pomerania, m.in. do nauczycieli, uczniów, studentów, rzemieślników, przedsiębiorców, samorządowców, pracowników instytucji komunalnych, etc. W ramach indywidualnych konsultacji, jak i cyklicznych szkoleń zwiedzający mają możliwość zapoznania  się z technologiami, urządzeniami i rozwiązaniami technicznymi dostępnymi na rynku i prezentowanymi w ośrodku. Podczas rozmów indywidualnych każdy zwiedzający może zasięgnąć informacji na interesujący go temat związany z ekspozycją. Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla młodzieży, są interaktywne prezentacje oraz możliwość praktycznego zweryfikowania wiedzy ekologicznej na stanowiskach edukacyjnych. Inwestorzy znajdą w ośrodku informacje o dostawcach urządzeń, firmach instalacyjnych, źródłach zaopatrzenia w surowce energetyczne, a także o możliwościach finansowania inwestycji.

Ze względu na rosnące na rynku pracy zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu energii odnawialnej, placówki w Eberswalde i Sarbinowie zapraszają do udziału w regularnych szkoleniach zawodowych oraz korzystania z usług doradczych i edukacyjnych przyszłych fachowców tej branży, m.in. instalatorów czy kominiarzy, ale także przedstawicieli instytucji samorządowych i podmiotów zarządzających gospodarką energetyczną.

Ważną grupą docelową oferty edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie są też m.in. architekci, projektanci, instalatorzy, audytorzy, certyfikatorzy energetyczni, konsultanci, rolnicy, przedsiębiorcy rolni oraz przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych.

Nowoczesna, komfortowa i bogato wyposażona baza edukacyjno – noclegowa

Bazę edukacyjno – szkoleniową tworzą m.in.:

 • zestawy edukacyjne dotyczące fotowoltaiki i kolektorów słonecznych, umożliwiające praktyczną prezentację zasad działania tych urządzeń;
 • sala szkoleniowa wyposażona w sprzęt multimedialny i prezentacyjny przeznaczony do różnego rodzaju pokazów;
 • galeria stanowiąca przestrzeń wystawienniczą;
 • wnętrze z symulatorem miejskich efektów – hałasu, męczących dźwięków i świateł, ze ścianą prezentującą miejską scenerię;
 • pomieszczenia prezentujące walory przyrodnicze obszarów Natura 2000 czy też umożliwiające obserwację wybranych fragmentów przyrody, jak np. „Drzewo i jego mieszkańcy”;
 • pomieszczenie z licznikiem długu ekologicznego przeznaczonym do dynamicznej prezentacji aktualnych wskaźników ekologicznych;
 • biblioteka multimedialna oraz czytelnia z bogatymi zasobami materiałów i publikacji o tematyce ekologicznej, z dostępem do komputerów i Internetu;
 • wielofunkcyjne stanowiska edukacyjne służące organizowaniu zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży;
 • pokój gier i zabaw dla dzieci wyposażony w ekologiczne zabawki i gry, z interaktywną podłogą;
 • pokój „dla zielonych” czyli pomieszczenie dla ekologicznych organizacji pozarządowych wyposażone w niezbędne sprzęty biurowe.

Special promotions usually include free spins on interac casinos an online casino.