We wtorek, 25 kwietnia, Samorządowe Centrum Kultury – Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie rozpoczęło realizację projektu pn. „Pomagajmy mądrze zwierzętom”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Głównym celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat skutków oswajania dzikich zwierząt, prawidłowego dokarmiania zwierzyny, zasad postępowania w przypadku spotkania młodego osobnika oraz przedweterynaryjnej oceny kondycji zwierzęcia.

25.04.17_5

Pierwsze zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie. Uczniowie bardzo zainteresowali się tematyką i wspólnie z przyrodniczką Katarzyną Lesner próbowali znaleźć w konkretnych sytuacjach najlepsze rozwiązanie, żeby nieść zwierzętom pomoc, a nie im szkodzić. Kolejne zajęcia zaplanowane są jeszcze w 24 szkołach podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego i Koszalina. Łącznie w zadaniu ma wziąć udział ok. 5000 uczniów.

Patronat honorowy nad zadaniem sprawują Starosta Koszaliński i Fundacja Akcja Bałtycka w Gdańsku. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Polskie Radio Koszalin.

25.04.17_6

25.04.17_7

25.04.17_4

25.04.17_3

25.04.17_2