Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zaprasza wszystkich chętnych do obserwacji ptaków w towarzystwie przewodników – przyrodników. Organizowane są dwa rodzaje zajęć:

 1. W pasie nadmorskim na odcinku Gąski-Mielno planuje się:
 • – obserwację przelotu ptaków,
 • – naukę rozpoznawania obserwowanych gatunków ptaków,
 • – poznawanie trybu życia i zwyczajów ptaków,
 • – nabycie umiejętności wstępnej oceny kondycji ptaków,
 • – poznanie przyrody pasa nadmorskiego.
 1. W Terenowej Stacji Obrączkowania Ptaków na mierzei jeziora Bukowo, na południowy zachód od zabudowań Dąbkowic, prowadzoną przez Fundację Akcja Bałtycka, planuje się:
 • – udział w chwytaniu ptactwa w sieci ornitologiczne i obrączkowanie ptaków,
 • – poznanie pracy ornitologa i zasad obrączkowania,
 • – poznanie gatunków ptaków, ich trybu życia i zwyczajów,
 • – poznanie przyrody pasa nadmorskiego.

Wiosenne edycja zajęć zaplanowana jest w okresie od 24. marca do 21. maja br. Wyjście trwać będzie od 6 do 8 godzin i poprowadzone zostanie przez dwóch przyrodników – ornitologów. Dla zainteresowanych możliwość organizacji zajęć kilkudniowych z noclegiem. Podczas jednego wyjścia grupa może liczyć maksymalnie 15-18 osób. Cena za udział w zajęciach wynosi 50 zł od osoby. W przypadku konieczności transportu do Stacji w Dąbkowicach pobierana będzie dodatkowa opłata.

Rejestracji udziału w zajęciach można dokonywać pod nr tel. 94/711-01-51 lub drogą e-mailową biuro@scksarbinowo.pl.

Fot. Andrzej Kisiel