Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie pozyskało środki na realizację wyjazdu studyjnego do Solarzentrum w Wietow (Niemcy) z KSOW na lata 2014 -2020. Plan Operacyjny na lata 2016-2017. Ośrodek ten jest wzorcowym przykładem kompleksowego wykorzystania w gospodarstwie odnawialnych źródeł energii oraz przykładem współdziałania społeczeństwa lokalnego z różnorodnymi środowiskami (administracją rządową, samorządową, naukowcami itd.) w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wyjeździe do Wietow, które zaplanowane jest na 21 września br. (szczegółowy program w załączeniu).

W trakcie wyjazdu zapewniamy wszystkim osobom pełne wyżywienie i ubezpieczenie oraz obsługę tłumacza.

Zgłoszenie  do wzięcia udziału prosimy kierować  do Weroniki Pechmann pod  nr tel. 94/711-01-51 lub drogą elektroniczną: biuro@scksarbinowo.pl – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Operacja pn. „Innowacyjne rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii” sfinansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

PROGRAM WYJAZDU:

Projekt:

Dobre praktyki w zastosowaniu nowoczesnych technologii wykorzystujące odnawialne źródła energii przy współpracy mieszkańców obszarów wiejskich, organizacji, świata nauki oraz władz regionu i państwowych.

 

Wartość projektu:

9 899,38  zł, w tym wkład własny 4 899,38  oraz 5 000,00  (dofinansowanie KSOW).

 

Grupa docelowa:

W wyjeździe studyjnym weźmie udział 30 osób. Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni z terenu Powiatu Koszalińskiego: przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, przedstawiciele NGO, sołtysi.

 

Program:

04.00 – 9.30.00 – zbiórka przejazd z Koszalina do Wietow.

9.30-10.00 – śniadanie.

10.00 -11.00 – wprowadzenie teoretyczne – Solrazentrum – od zamku rycerskiego do centrum technologii solarnych. Doświadczenia zrównoważonego rozwoju – życie w zgodzie z naturą  i ze społecznością lokalną.

11.00 – 13.00 – prezentacje:

  • Efektywny energetycznie średniowieczny kompleks dworski.
  • EnergiePowerGreenhouse – budynek przyszłości – miejsce produkcji żywności.

13.00-13.30 – obiad.

13:30 – 14:30 – warsztat I – fotowoltaiczne systemy wyspowe, wyliczenia.

14:30 – 15:00 – przerwa kawowa.

15:00 – 16:00 – warsztat II – systemy oszczędzania i pomiarów energii.

16:00 – 18:00 – prezentacja fermy wiatrowej.

18.00-18.30 – kolacja.

18.30 – powrót do Koszalina.

Wyżywienie:

Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).

ksow

 

wietow_2