W sobotę, 24 października, na zajęcia o ekologicznym stylu życia do Transgranicznego Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie przyjechały dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Koszalinie, prowadzonej przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Nasi goście dowiedzieli się jak dużo gazów cieplarnianych oraz wody zużywają w swoim domach, a także co powinni robić aby zmniejszyć ich ilość. Podczas zajęć dzieci przybliżyły sobie pojęcie recyklingu oraz nauczyły się jak prawidłowo powinny sortować śmieci. W trakcie trwania warsztatów plastyczny wszyscy robili kolorowe gąsienice z wytłaczanek po jakach oraz ptaszki z kulek styropianowych. Bawiliśmy się doskonale, a nasi goście odjechali z Sarbinowa z uśmiechami na twarzy.