Mamy przyjemność zaprosić uczniów klas III i IV szkół podstawowych na zajęcia edukacyjne pt. „Mokradła bliżej nas”, które zostaną zorganizowane w ramach odbywającego się 2 lutego Światowego Dnia  Obszarów Wodno-Błotnych do Transgranicznego Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie. Podczas zajęć uczniowie poznają mokradła jako bogaty ekosystem z różnorodną fauną i florą, ich znaczenie dla człowieka i przyrody, a także odkryją tereny wodno-błotne w powiecie koszalińskim. W programie zajęć zaplanowana jest projekcja filmu oraz praca w grupach.

Planowane zajęcia będą obywały się od 2 do 28 lutego, od poniedziałku do piątku. Czas realizacji pojedynczych zajęć to 4 godziny lekcyjne (180 min). Rezerwacji dokonujemy telefonicznie, w dni robocze, w godzinach 900-1400 (nr tel. :882-599-646), a następnie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć w formie elektronicznej (joanna.golubska@powiat.koszalin.pl) oraz papierowej. Optymalna liczba uczestników nie przekracza 30 osób. Trzy dni przed planowanymi zajęciami należy potwierdzić zarezerwowany termin.

Oprócz tego Ośrodek posiada nowoczesną i bogatą bazę edukacyjną, która pozwala zorganizować zajęcia dostosowane do programu dydaktycznego na każdym szczeblu edukacyjnym po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami TCEE. Oferujemy zajęcia, których podstawa merytoryczna opiera się między innymi na:

  • realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa;
  • zmianach klimatu i ochrony atmosfery;
  • zachowaniu bioróżnorodności biologicznej (ze szczególnym naciskiem na obszary Natura 2000);
  • promowaniu wykorzystywania zasobów energii odnawialnej.